سوری ح.; رفیعی . ا.; انتظامی ن.; حسنی ژ.; حسینی س. م. بررسي مقايسه اي ميزان و علل مرگ‌ کودکان زير پنج سال در ايران، منطقه مديترانه شرقي و جهان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 8–1, 2016. DOI: 10.22037/meipm.v4i1.12997. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/12997. Acesso em: 13 ژوئن. 2024.