سوریح.; رفیعی ا.; انتظامین.; حسنیژ.; حسینیس. م. بررسي مقايسه اي ميزان و علل مرگ‌ کودکان زير پنج سال در ايران، منطقه مديترانه شرقي و جهان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 4, n. 1, p. 8 - 1, 21 ژوئن 2016.