یاری س. طراحي ذاتاً ايمن در ساخت پمپ‌بنزين هاي شهري. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 140–135, 2015. DOI: 10.22037/meipm.v3i2.10082. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/10082. Acesso em: 2 مارس. 2024.