زارع ح.; محمدزاده ادملایی ر.; علیپور ا.; ترخان م. بررسی اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر استفاده از تجهیزات ایمنی رانندگان موتورسیکلت. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 126–117, 2015. DOI: 10.22037/meipm.v3i2.10079. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/10079. Acesso em: 12 جولای. 2024.