مسعودی نژاد م., اسلامی ا., & خشیج م. (2015). حذف منگنز از محلول‌های آبی با استفاده از بستر کلینوپتیلولایت پوشش داده شده با دی اکسید منگنز. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(4), 265–272. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i4.8391