ملک پور ف., محمدیان ی., & ملک پور ع. (2015). بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی رانندگان تاکسی در رانندگی با نگرش به ایمنی در رانندگی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(3), 204–208. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i3.7823