علیان زاده ش., کاشی گ., خضری س. م., & ماشینچیان مرادی ع. (2014). بررسي حذف فلوراید از آب آشاميدني به روش الکتروکواگولاسیون: رآكتور ناپيوسته. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(1), 47–54. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i1.6473