بختیاری م., سوری ح., عینی ا., صالحی م., & مهماندار م. ر. (2014). بررسی نقش عوامل خطر انسانی در شدت سوانح ترافیکی در راه های درون و برون شهری کشور. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(1), 1–8. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i1.6467