اکبری ه., صاحب الزمانی م., & سیداحمدی م. (2023). همه‌گیرشناسی آسیب‌های والیبال در ایران و راهکارهای پیشگیری: مطالعه مروری. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(4), 303–290. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i4.38885