محرمی خانقاه ا., موسوی ساداتی س. ک. ., & دانشجو ع. (2023). مقایسه‌ اثربخشی 12 هفته تمرینات با رویکرد آکادمی ملی طب ورزشی آمریکا و رویکرد سنتی بر اصلاح ناهنجاری‌های کایفوز و سر به جلو در نوجوانان پسر. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(4), 313–304. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i4.36962