محمدیاری س., اصلانی م., قارداشی ع., & ظهرابی ا. (2021). بررسي تأثير برنامه گرم کردن بر پيشگيري از آسيب هاي دانشجويان دانشگاه افسري امام علي (ع). ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 9(2), 132–124. https://doi.org/10.22037/iipm.v9i2.32975