سرخیل ح., دهداری ف., عظیمی ی., & طلائیان عراقی م. (2020). شناسايي مخاطرات فرآيندي در برج عريان سازي گرم پروژه هاي رايج شيرين سازي نفت خام به روش مطالعه مخاطرات و راهبري عمليات. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(3), 183–172. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31126