فرهودي ا., کاشی گ., & حداوندخاني آ. (2020). بررسي غلظت يون‌هاي آرسنيک و مس در شبکه توزيع آب بيمارستان‌هاي منتخب کلانشهر تهران در سال 1397. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(4), 207–199. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i4.30690