امیدی م., & امیدی ن. (2020). پیش بینی روند تعداد مصدومین حوادث ترافیکی ارجاعی به پزشکی قانونی استان همدان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چند لایه. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(1), 29–24. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i1.30132