کلانتریان م., مینونژاد ه., رجبی ر., & صیدی ف. (2020). بررسي اثر و ماندگاري تمرينات عصبي - عضلاني بر زمان بندي فعاليت عضلات ديستال و پروگزيمال اندام تحتاني در ورزشکاران مبتلا به بي ثباتي عملکردي مچ پا. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(2), 85–75. https://doi.org/10.22037/meipm.v8i2.30038