شهباززاده ف., نريماني س., احمدي ش., & انوري ز. (2020). بررسي عوامل موثر بر استفاده از کلاه ايمني در بين موتورسواران شهر اردبيل در سال 1398. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(3), 137–131. https://doi.org/10.22037/meipm.v7i3.29937