فاطمی عقدا س. م., ساكت ع., صادقی ح., & فهیمی فر ا. (2021). روند يابي پس لرزه هاي بزرگ با هدف کاهش تلفات و مصدومين ناشي از زمين لرزه (مطالعه موردي، زمين لرزه 16 فروردين1396 سفيدسنگ در شمال شرق ايران). ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 9(2), 101–92. https://doi.org/10.22037/iipm.v9i2.29037