حسيني س. م., خراساني زواره د., & عباسي ع. (2018). چالش‌ها و راهکارهاي پيش‌گيري از برخورد خودرو با شتر در استان خراسان جنوبي بر اساس يک مطالعه کيفي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 6(1), 48–43. https://doi.org/10.22037/meipm.v6i1.22148