شوشتريش., عابديم., بهراميم., & سموعير. (2017). سلامت روان زنان، محور برنامه‌هاي پيشگيرانه در بلايا. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(2), 62 - 61. Retrieved از https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18683