مسعودی نژاد م., یزدان بخش ا., محمدی ب., & حبیبی م. (2017). امکان‌سنجي توليد ماده‎ي گندزداي مايع از الكتروليز محلول نمک طعام. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(2), 74–69. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14125