سوری ح., رفیعی . ا., انتظامی ن., حسنی ژ., & حسینی س. م. (2016). بررسي مقايسه اي ميزان و علل مرگ‌ کودکان زير پنج سال در ايران، منطقه مديترانه شرقي و جهان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(1), 8–1. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i1.12997