منصف و., اسدی پ., & ملکی ضیابری س. م. (2015). اپیدمیولوژی مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در استان گیلان در سال های 1391-1390. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(2), 102–97. https://doi.org/10.22037/meipm.v3i2.10075