(1)
ملک پور ف.; محمدیان ی.; ملک پور ع. بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی رانندگان تاکسی در رانندگی با نگرش به ایمنی در رانندگی. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2015, 2, 204-208.