(1)
Ainy, E.; Soori, H. ... Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2014, 1, 236-244.