(1)
Mahfoozpour, S.; Khosravi Shadmani, F.; Ansarifar, A. ... Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2014, 1, 222-227.