(1)
Jafari, M. J.; Kalantari, S.; Zendehdel, R.; Sarbakhsh, P. ... Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2013, 1, 160-167.