(1)
Jafari, M. J.; Sadighzadeh, A.; Sarsangi, V.; Zaeri, F.; Zarei, E. ... Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2013, 1, 123-133.