(1)
اکبری ه.; صاحب الزمانی م.; سیداحمدی م. همه‌گیرشناسی آسیب‌های والیبال در ایران و راهکارهای پیشگیری: مطالعه مروری. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2023, 10, 303-290.