(1)
براتی شورک م.; خوشرفتار یزدی ن.; شاه طهماسبی ب. تأثیر برنامه تمرینی حاصل از نتایج آزمون غربالگری حرکتی عملکردی بر قدرت عضلات ران و پایداری قامتی پویا، جهت پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در مردان فوتبالیست سالم. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2022, 10, 107-96.