(1)
کلانتریان م.; مینونژاد ه.; رجبی ر.; صیدی ف. بررسي اثر و ماندگاري تمرينات عصبي - عضلاني بر زمان بندي فعاليت عضلات ديستال و پروگزيمال اندام تحتاني در ورزشکاران مبتلا به بي ثباتي عملکردي مچ پا. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 85-75.