(1)
منصف و.; اسدی پ.; ملکی ضیابری س. م. اپیدمیولوژی مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در استان گیلان در سال های 1391-1390. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2015, 3, 102-97.