[1]
خورشیدیع., عینیا., صباغم. و سوریح. 2015. نظام جمع‌آوری اطلاعات سوانح ترافیکی در ایران، چالش‌ها و راهکارها. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 3, 1 (جولای 2015), 42 - 35. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v3i1.9317.