[1]
ملکوتیان م., یغمائیان ک., جعفری منصوریان ح., علیزاده م. و جعفری مدرک م. 2015. بررسی میزان شیوع و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های منتقله از آب آشامیدنی و غذا. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 3, 1 (ژوئن 2015), 24–15. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v3i1.9292.