[1]
طاهری تنجانی پ., عینی ا., اکبرپور س. و سوری ح. 2015. بررسی شیوع رخداد سقوط و ویژگی‌های آن در سالمندان ايراني. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 2, 4 (مارس 2015), 313–320. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v2i4.8398.