[1]
مسعودی نژاد م., اسلامی ا. و خشیج م. 2015. حذف منگنز از محلول‌های آبی با استفاده از بستر کلینوپتیلولایت پوشش داده شده با دی اکسید منگنز. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 2, 4 (مارس 2015), 265–272. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v2i4.8391.