[1]
ملک پور ف., محمدیان ی. و ملک پور ع. 2015. بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی رانندگان تاکسی در رانندگی با نگرش به ایمنی در رانندگی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 2, 3 (ژانویه 2015), 204–208. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v2i3.7823.