[1]
مختاری ع.م., صمدی س., حاتمی س.ا., جلیلیان ح. و خانجانی ن. 2014. میزان استفاده از کلاه ایمنی و بعضی عوامل مرتبط با آن در بین موتورسواران شهر کرمان در سال 92- 1391. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 2, 3 (دسامبر 2014), 209–214. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v2i3.7742.