[1]
رحیمی ف., احمدی م., روستا ف., علوی مجد ح. و والیانی م. 2014. تأثیر آموزش تمرینات تن‌آرامی بر میزان اضطراب زنان باردار گروه پرخطر. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 2, 3 (دسامبر 2014), 180–188. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v2i3.7737.