[1]
ابراهیمی پور ح., خانی م., صالح آبادی س., بابایی حیدرآبادی ا., مولوی طالقانی ی., میرزایی ن., وجدانی م., اشرفی حافظ ا. و ایمان زاد م. 2014. بررسی دموگرافیک بیماران ترومایی ناشی از تصادفات جاده‌ای مراجعه‌کننده به بیمارستان طالقانی مشهد - 1391. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 2, 3 (دسامبر 2014), 155–160. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v2i3.7732.