[1]
نقابم., امیریف., مویدیر. و حسینیس.ی. 2014. بررسی ظرفیت عملکرد ریوی و اختلالات تنفسی ناشی از گاز کلر. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 2, 2 (سپتامبر 2014), 140-147. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v2i2.7065.