[1]
علیان زاده ش., کاشی گ., خضری س.م. و ماشینچیان مرادی ع. 2014. بررسي حذف فلوراید از آب آشاميدني به روش الکتروکواگولاسیون: رآكتور ناپيوسته. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 2, 1 (ژوئن 2014), 47–54. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v2i1.6473.