[1]
عدل ج., دهقان ن. و عباس زاده م. 2014. اعمال نا ایمن رانندگان تاکسی به عنوان یکی از علل اصلی حوادث ترافیکی در شهر تهران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 2, 1 (ژوئن 2014), 39–46. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v2i1.6472.