[1]
بختیاری م., سوری ح., عینی ا., صالحی م. و مهماندار م.ر. 2014. بررسی نقش عوامل خطر انسانی در شدت سوانح ترافیکی در راه های درون و برون شهری کشور. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 2, 1 (ژوئن 2014), 1–8. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v2i1.6467.