[1]
اکبری ه., صاحب الزمانی م. و سیداحمدی م. 2023. همه‌گیرشناسی آسیب‌های والیبال در ایران و راهکارهای پیشگیری: مطالعه مروری. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 10, 4 (آوریل 2023), 303–290. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v10i4.38885.