[1]
جعفری م. , تبریزی ا., اسماعیل زاده م. و زمانی ا. 2023. تعیین نقاط حادثه‌خیز تصادفات موتورسیکلت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرستان‌های گناباد و بجستان، شرق ایران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 10, 3 (ژانویه 2023), 268–262. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.38876.