[1]
صداقتی وشمه سرایی ف., خدادادی حسن کیاده ن. , کوچکی نژاد ارم ساداتی ل. , همایی راد ع.ا. و یوسف زاده چابک ش. 2023. تبیین تجارب نیاز های ایمنی مصدومان دوچرخه سوار بستری در مرکز آموزشی- درمانی پور سینا گیلان در سال 1400. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 10, 3 (ژانویه 2023), 209–198. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.37330.