[1]
محرمی خانقاه ا., موسوی ساداتی س.ک. و دانشجو ع. 2023. مقایسه‌ اثربخشی 12 هفته تمرینات با رویکرد آکادمی ملی طب ورزشی آمریکا و رویکرد سنتی بر اصلاح ناهنجاری‌های کایفوز و سر به جلو در نوجوانان پسر. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 10, 4 (آوریل 2023), 313–304. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v10i4.36962.