[1]
حیدری نیا م., گودرزی ب. و میر معزی م. 2022. بازگشت به حالت اولیه از طریق غوطه وری در آب سرد بر برخی شاخص های آسیب عضلانی تکواندوکاران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 10, 1 (ژوئن 2022), 35–25. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v10i1.35680.