[1]
محمدیاری س., اصلانی م., قارداشی ع. و ظهرابی ا. 2021. بررسي تأثير برنامه گرم کردن بر پيشگيري از آسيب هاي دانشجويان دانشگاه افسري امام علي (ع). ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 9, 2 (سپتامبر 2021), 132–124. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v9i2.32975.