[1]
عقیقی ع. و سوری م. 2021. نقش درک خطر بر مولفه هاي رفتار ايمني: تبيين اثرميانجي انگيزه ايمني و تعديل گر جوّ ايمني همکاران و سرپرست . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 4 (فوریه 2021), 237–227. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i4.32127.